บทความ

การตรวจ Fern Test

FERN TEST

Fern test หรือ Aborization

วิธีทดสอบเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณ Posterior fornix โดยใช้ไม้พันสำลี ป้ายลงบน slide ทิ้งไว้ให้แห้งในอากาศ (ภายในเวลา 5-7 นาที ห้าม heat ด้วยความร้อน) ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจดูผลึก (Crystalization) ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่อยู่ในน้ำคร่ำ ซึ่งจะตกผลึกเป็นรูปคล้ายใบเฟิร์น สามารถตรวจ test นี้ได้ ตั้งแต่อาบุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป การทดสอบนี้จะให้ผลบวกลวงจากเมือกปากมดลูก โดยจะเป็นรูปใบเฟิร์นเช่นกันแต่จะมีลักษณะใหญ่กว่า และมีปริมาณมากกว่าใบเฟิร์นที่เกิดจากน้ำคร่ำ หากต้องการให้การทดสอบแม่นยำขึ้นควรจะนำน้ำที่อยู่ห่างจากปากช่องคลอดประมาณ 3 ซม. เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเมือกปากมดลูกมาตรวจ แม้ว่าถุงน้ำคร่ำจะแตกนานเกินกว่า 48 ชั่วโมงแล้วก็ตาม การทดสอบนี้ยังให้ผลบวกได้อยู่ ส่วนผลลบลวงอาจพบได้ในกรณีที่สิ่งส่งตรวจมีเลือดปนหรือขี้เทา (Meconium) มาปน ซึ่งจะทำให้ลักษณะเกล็ดเฟิร์นไม่สวย รูปร่างผิดปกติจนดูไม่ออกได้

Fern test positive Fern test negative

แหล่งที่มา

http://nampadlab.igetweb.com

http://www.mclno.org/webresources/Waived/fern/fern_procedure.html

www.plkhealth.go.th/discuz/attachment.php?aid=1959