(เข้าชม 497 ครั้ง)

***รวมภาพกิจกรรม Big Cleaning Day***
http://www.youtube.com/watch?v=zcMBRdb20AM

***ตารางตรวจสุขภาพประจำปี  เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายบางระจัน  ประจำปี  2556***

 
วันที่ หน่วยงาน
2 กันยายน 56 งานทันตกรรม
3 กันยายน 56 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
4 กันยายน 56 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5 กันยายน 56 กลุ่มการพยาบาล
6 กันยายน 56 งานผู้ป่วยนอก
9 กันยายน 56 กลุ่มงานเทคนิคบริการ
10 กันยายน 56 งานผู้ป่วยใน
11 กันยายน 56 กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ
12 กันยายน 56 องค์กรแพทย์

*** สำหรับหน่วยงานที่เลยเวลาสามารถมาตรวจไี้ด้ภาัยในเดือนนี้นะครับ***
 
การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
 

จะเตรียมตัวอย่างไร ? 
ผู้รับการตรวจสุขภาพควรพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนรับการตรวจ  หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะ ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกายและจะทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่ 
ดังนั้น ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพต้องนอนหลับพักผ่อนมาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจ 
การเจาะเลือดจำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารหรือไม่ ?
เฉพาะการตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด(ตรวจเบาหวาน) และการตรวจไขมันในกระแสเลือด(คลอเลสเตอรอล หรือ ไตรกลีเซอร์ไรด์) 
การตรวจน้ำตาล ต้องงดน้ำ และอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ 
การตรวจระดับไขมัน ต้องงดอาหาร อย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ  และควรงดอาหารที่มีไขมันสูงอย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ 
การตรวจเลือดอื่นๆ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของตับ หรือไต ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร
เตรียมตัวก่อนตรวจปัสสาวะ(urinalysis)
ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร  แต่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลมในปริมาณมาก หรือการรับประทานขนมหวานจัด เพราะจะทำให้มีน้ำตาลปนในปัสสาวะ  หลีกเลียงการมีเพศสัมพันธ์ในคืนก่อนตรวจ  
หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อน 
วิธีการเก็บปัสสาวะที่ถูกต้องคือ ต้องทำความสะอาดส่วนปลายของทางเดินปัสสาวะด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งก่อน ปัสสาวะทิ้งไปเล็กน้อยแล้วเก็บปัสสาวะตรงส่วนกลางให้ได้ปริมาณที่กำหนด

การตรวจสมรรถภาพปอด 
1.ไม่ควรตรวจหลังจากรับประทานอาหารมาใน 1 ชั่วโมง เพราะอาจจะทำให้อาเจียน 
2.หากสูบบุหรี่ ให้งดสูบบุหรี่มาก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
3.ควรสวมชุดที่ไม่รัดทรวงอกและท้อง ควรเป็นชุดที่ค่อนข้างหลวมสบาย 
4.ไม่อยู่ในภาวะหลังผ่าตัด โดยเฉพาะผ่าตัดช่องท้อง ทรวงอก หรือสมอง 
5.หากเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ  ควรรักษาหายแล้ว 
6.ควรพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจ ไม่ควรตรวจหลังออกกำลังกาย 
7.หากมีฟันปลอมต้องถอดฟันปลอมออกก่อนตรวจ 
8. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอมขณะตรวจ 
9. หากเป็นโรคที่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น ต้องงดใช้ยาขยายหลอดลมก่อนตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมง