ราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 56 (เข้าชม 722 ครั้ง)
ราคามาตรฐานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   โรงพยาบาลค่ายบางระจัน ปี 2556
 
ลำดับ รายการ ราคา หน่วย
1 Glucose Strip 12.- Test
2 Anti-HIV GPA Test 75.- Test
3 Anti-HIV Screening 60.- Test
4 Anti-HIV Rapid Test 110.- Test
5 Anti-HIV (ตรวจเฉพาะ Serum/Plasma) 85.- Test
6 HBs Ag  IC 25.- Test
7 HBs Ab  IC 40.- Test
8 Anti-HCV  IC 70.- Test
9 Methamphetamine Card 25.- Test
10 Methamphetamine Strip 10.- Test
11 Urine Strip 2 แถบ 3.50.- Test
12 Urine Strip 10 แถบ 10.- Test
 
ที่มา :  คณะกรรมการพิจารณาราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข