(เข้าชม 445 ครั้ง)

งานพยาธิวิทยาคลินิก  รพ.ค่ายบางระจัน

69 ม.11  ต.บางระจัน  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี  16150

โทร. 036-597757  ต่อ 106  โทรสาร.  036-535374-5

Website : labkhai.myreadyweb.com